Njegoševa 8a, 85320 Tivat

+38268571943

Termo i hidroizolacioni radovi

Hidroizolacija je jedan od najvažnijih radova na građevini, bilo da se radi o zaštiti novog objekta ili sanaciji postojećeg.

Iz svakodnevnog govora dobro je poznata izreka: „Voda uvek nađe svoj put“. Na osnovu iskustva ta izreka pokazala se apsolutno tačnom, bilo na otvorenom bilo u zatvorenom prostoru. U građevinskim krugovima voda važi za najvećeg neprijatelja svake stambene i poslovne zgrade u koju može dospeti na dva načina – ciljano i nehotice.

U sanitarne prostorije i prostorije za pripremu hrane i pića voda se dovodi namjerno vještačkim putem, instalacijom sistema cijevi i priključaka i tu je njeno prisustvo potrebno i normalno. Mimo toga pojava vode u objektu može biti prirodnog porijekla, u tom slučaju dolazi od spolja u vidu raznih vrsta padavina koje nalaze svoj put preko krova ili zidova. Kako na svim drugim mjestima osim prethodno pomenutih prostorija nikako ne bi smijelo da je ima, ta konstatacija još jednom nam ukazuje na značaj hidroizolacije u procesu izgradnje, jer se onemogućavanjem negativnog djelovanja vode boravak u prostoru čini zdravijim i ugodnijim, produžava se vijek trajanja građevine, a samim tim i uspjeva očuvati njena vrijednost.

Šta je termoizolacija?

Kada kažemo termoizolacija najčešće mislimo u stvari na termoizolacioni materijal, čija je funkcija da zaštiti objekat od spoljašnjih toplotnih promjena i održi konstantno prijatnu temperaturu u unutrašnjosti objekta. Da bi se jedan materijal mogao nazvati termoizolacionim, mora da ima nisku vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti koja se objeležava grčkim slovom λ (lambda).

Lambda izolacionog materijala mora da bude manja od 1 W/mK i što je niža, to je materijal bolji toplotni izolator.

Termoizolacija – karakteristike

Termoizolacija predstavlja neizostavni elemenat gradnje svakog objekta i o njoj se mora razmišljati već pri projektovanju. Dobra termoizolacija ima slijedeće karakteristike:

  • Obezbjeđuje prijatnu temperaturu u unutrašnjosti objekta i zimi i leti (bez obzira da li je napolju +40 ili -15 stepeni Celzijusa, temperatura u unutrašnjosti prostorije bi trebalo da bude konstantna
  • Omogućava da objekat diše, tj. da para koja se stvara unutra nesmetano prolazi kroz fasadnu konstrukciju
  • Sprečava stvaranje vlage, kondenzacije i plesni
  • Mehanički štiti zgradu i produžuje vijek njenog trajanja
  • Obezbjeđuje energetsku efikasnost objekta - smanjuje potrošnju energije za grijanje i hlađenje i tako štedi Vaš novac i čuva okolinu
  • Utiče na stvaranje zdrave mikroklime za ugodan boravak Vas i Vaših ukućana unutar prostorija
  • Direktno utiče na vrijednost nekretnine u koju je ugrađena – povećava je