Njegoševa 8a, 85320 Tivat

+38268571943

Mašinski malter i poravne

Mašinski malter predstavlja krečno cementni malter. Namjenjen za unutrašnje malterisanje prostorija pomoću specijalne mašine ili ručno.

Nanosi se na podloge od cigle, blokova, betona, gas-betona itd. Podloga prije nanošenja mora biti dobro očišćena i navlažena. Dozira se u mašini, podesi se konzistencija i ravnopravno pomoću crijeva nanosi na zid u slojevima, jedan iznad drugog. Nakon postizanja odgovarajuće debljine višak materijala se odstrani, a ostatak poravna uz pomoć aluminijumske ravnjače. Završna obrada se vrši nakon potpunog sušenja materijala. Vrijeme obrade je 2-3 h.