Njegoševa 8a, 85320 Tivat

+38268571943

FASADNO (TERMOIZOLATERSKI) RADOVI

Šta je termoizolacija?

Kada kažemo termoizolacija najčešće mislimo u stvari na termoizolacioni materijal, čija je funkcija da zaštiti objekat od spoljašnjih toplotnih promjena i održi konstantno prijatnu temperaturu u unutrašnjosti objekta. Da bi se jedan materijal mogao nazvati termoizolacionim, mora da ima nisku vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti koja se obilježava grčkim slovom ? (lambda). Lambda izolacionog materijala mora da bude manja od 1 W/mK i što je niža, to je materijal bolji toplotni izolator.

Kako izabrati pravi materijal za termoizolaciju?

Na izbor adekvatnog materijala za zaštitu konkretnog objekta utiču manje-više identični faktori kao i kod svakog drugog građevinskog materijala: lokalni mikro i makro klimatski uslovi, popularnost proizvoda i tradicija gradnje, specifični zahtjevi, i naravno - cijena. Iako niko nije zadovoljan kad mu cijena diktira mogućnosti, u današnje vrijeme većina se pri izboru termoizolacije mora baš najviše oslanjati na nju.

Bez obzira na to, ne smijemo zaboraviti da danas termoizolacija više ne zadovoljava samo svoju osnovnu namjenu – da štiti od hladnoće odnosno toplote. Naprotiv, ljudi moraju biti svjesni da dobra termoizolacija odgovara i na neke dodatne zahjteve:

 • Paropropusnost – da vaše prostorije ‘dišu’, tj. da vlaga iznutra nesmetano može da izađe
 • Protivpožarnost – štiti Vas od požara, a ako do njega ipak dođe, spriječava njegovo širenje. Idealno je da termoizolacija pripada klasi reakcije na požar A1, tj. da je materijal nezapaljiv, kao npr, kamena i staklena vuna
 • Dugovječnost – da traje sve dok traje i Vaš objekat
 • Otpornost na vlagu, insekte i hemikalije
 • Zvučni izolator – da Vas, pored svih ostalih karakteristika štiti i od buke između prostorija i od spoljne buke

Fasadni sistem DEMIT

Demit sistem je toplotno izolacijski fasadni sistem, koji se lako može ugraditi na nove i stare, individualne, već korištene, ali i druge objekte.

To je testiran, pouzdan i trajan fasadni sistem, koji omogućava najveći stepen toplotne zaštite objekta, omogućava zdravu i udobnu klimu u prostorijama u kojima stanujete i stvara efikasnu zaštitu od različitih vremenskih uticaja.

Posebnost sistema daju specijalno izrađene fasadne ploče koje daju fasadi dug životni vijek. Fasadni sistem izvodimo pri temperaturama od +5 do +35C. U hladnijem periodu moramo voditi računa da temperatura čak i nakon posla ( na primjer noću ) ne padne ispod +5C.

Dodatno mehaničko pričvršćenje fasadnih ploča zavisi od kvatiteta podloge. Kod zdrave podloge (cigla, betonski zid...) dodatno mehaničko pričvršćenje nije potrebno. Kod ploča sa dodatkom grafita (sivo srebrne boje sa poboljšanom izolacijom) mehaničko pričvršćenje je obavezno nezavisno od kvaliteta podloge. U primjeru veoma glatkih podloga, na prašnjavim podlogama i starim slojevima i podlogama, koje su premazane raznim fasadnim bojama ili dekorativnim matlerima, potrebno je predvidjeti dodatno mehaničko učvršćivanje. Broj tipli i način pričvršćivanja zavisi od stanja podloge, a obavezno je kod visine ljepljenja iznad 9 m.

Spoljna toplotna izolacija i izrada Fasade su najvažniji dio toplotne izolacije objekta jer najviše utiče na mikroklimatske uslove boravka u unutrašnjim prostorima. Kroz vanjske zidove i otvore se gubi veliki dio energije za grijanje zimi i hlađenje ljeti. Stoga je dobra toplotna izolacija preduslov za ugodne i zdrave uslove življenja.

Posebno danas, fasaderski radovi su neophodni u smislu očuvanja energije koja je sve skuplja, a svijet na izmaku nestašice fosilnih energenata. Ušteda energije sa stiropor fasadnim sistemima može biti i do 60 % u odnosu na neizolovane objekte. Naravno, postoje različiti načini primjene i razne podloge. Stiropor fasadni sistemi zahtijevaju poseban pristup pri odabiru materijala; sve komponente moraju biti međusobno kompatibilne. Za optimalnu funkcionalnost, zid i stiropor fasadni sistemi moraju se savršeno uskladiti.

Pri tome mi koristimo više vrsta termo toplotne fasade, razne sisteme i tehnike izvođenja.

Fasade s bijelim fasadnim stiroporom.

Dugogodišnja primjena, praktična provjera i razvoj sistema sa sigurnošću garantuju njegovu trajnost i efikasnost. Izolacija sa stiroporom (EPS) sjedinjuje izvanrednu izolaciju sa povoljnom nabavkom i jednostavnom obradom. Fasadna stiropor ploča je posebno izrađena u svrhu fasaderskih radova za primjenu u fasadnim sistemima.

Fasade s bijelim fasadnim stiroporom (EPS)

U zadnjih 40 godina izolacija stiroporom se pokazao kao odličan materijal za primjenu u povezanim sistemima za vanjsku toplotnu izolaciju. Dugogodišnja primjena, praktična provjera i razvoj sistema sa sigurnošću garantuju njegovu trajnost i efikasnost. Izolacija stiroporom (EPS) sjedinjuje izvanrednu izolaciju sa povoljnom nabavkom i jednostavnom obradom.

Bijela fasadna stiropor ploča je posebno izrađena za primjenu u fasadnim sistemima, vrlo dobre toplotne izolacije, male težine, teško zapaljiva tj. ne podržava gorenje (DIN razred B1, Eurorazred E). Postoji više oblika stiropor fasade s raznim tehničkim karakteristikama npr. mehaničke, termičke, hemijske. One se vrlo efikasno koriste u svrhu vanjske i unutrašnje toplotne kao i zvučne izolacije. Tzv. bijeli fasadni stiropor je izrađen bez regenerata i gustoće 16-18 kg/m3. EPS u samom početku nakon izrade izlučuje ekspandirano sredstvo (plin pentan), kasnije je materijal u potpunosti stabilizovan i nije štetan za zdravlje i okolinu. Pogodno za obnovu starijih objekata i novogradnje. Ne koristiti se u podnožju (temelj) cokle fasade. Područje cokle (temelja) treba da se izradi sa odgovarajućim izolacijskim pločama: XPS stirodur izolacija.

Fasadni stiropor EPS F ispunjava najviše zahtjeve čvrstoće (TR 150 kPa) i čvrstoće na savijanje (BS 135 kPa) te je dimenzijski stabilizovan. Moguća je ugradnja sa preklopima (falc) i bez, te se jednostavno ugrađuje. Deklarisana toplotna provodljivost: λD=0,038 W/mK

Primjena: toplotna izolacija u spoljnim fasadnim sistemima; izolacija unutrašnjih zidova i plafona koji se obrađuju ljepilom i mrežicom.

Fasade s grafitnim fasadnim stiroporom

U novije vrijeme došlo je do razvoja fasadne stiropor ploče (sive boje) koja sadrži grafit što joj daje do 25% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora. Posebno je izrađena za primjenu u fasadnim sistemima, male je težine, teško zapaljiva i ne podržava gorenje.

Fasade - sivi grafit - fasadna izolacija (EPS)

U novije vrijeme došlo je do razvoja EPS grafitni stiropor. Ploče (sivi stiropor) koja sadrži grafit što joj daje do 25% bolja izolacijska svojstva od bijellih stiropor ploča. Cjenovna razlika i nije toliko velika u odnosu na obične ploče, a termiku koju pruža mjerimo i do 25 % veću u istoj debljini običnoga eps stiropora. Posebno je izrađena za primjenu u fasadnim sisemima, male je težine, teško zapaljiva tj. ne podržava gorenje (DIN razred B1, Eurorazred E).

Sivi fasadni stiropor EPS F PLUS ispunjava najviše zahtjeve čvrstoće (TR 150 kPa) i čvrstoće na savijanje (BS 135 kPa) te je dimenzijski stabilizovan. Grafit koji predstavlja praktično "branu" za gubitak energije kroz zračenje, tako da ovaj dio energije "ostaje" unutar izolovanog objekta.

Moguća je ugradnja ploča sa preklopima (falc) i bez, jednostavno se ugrađuje, nije štetan po ljudsko zdravlje i okolinu. Deklarisana toplotna provodljivost: λD=0,032 W/mK

Primjena: toplotna izolacija u spoljnim fasadnim sistemima; kod izrade niskoenergetskih i pasivnih kuća sa najvišim zahtjevima toplotne izolacije; naročito je pogodna za bolju izolaciju kad je debljina ograničena.

Fasaderski radovi s kamenom vunom

Već više od stotinu godina koriste se proizvodi od kamene vune i to iz dobrog razloga: kamena vuna predstavlja ekološki prihvatljiv materijal koji nas sigurno štiti od vrućine i hladnoće, dobar je zvučni isolator, a zahvaljujući svojim osobinama pokazuje i vrlo veliku otpornost na vatru.

Fasade s mineralnom vunom (kamena vuna)

Već više od stotinu godina koriste se proizvodi od kamene vune i to uz niz dobrih razloga: Fasade sa kamenom vunom predstavljaju ekološki prihvatljiv materijal koji nas sigurno štiti od vrućine i hladnoće, dobar je zvučni isolator, a zahvaljujući svojim osobinama pokazuje i vrlo veliku otpornost na vatru. Ovi ekološki materijali za toplotnu izolaciju fasada u pravilu se proizvode od sirovina za proizvodnju stakla i kamena kojima se dodaju razni reciklirani materijali, na primjer staro staklo.

Ovim se glavnim sastojcima zatim dodaju razna veziva i ulja. Mineralnu vunu kao toplinski materijal do sada smo već upoznali kroz proizvode kao što su kamena vuna. Pri izboru materijala za zvučnu i toplotnu zaštitu fasada treba osim toplotne provodljivosti uzeti u obzir i razne druge karakteristike materijala, kao što su otpornost na požar, faktor otpora difuziji vodene pare, trajnost, otpornost na vlagu i drugo. Pored kamene i mineralne vune, izolacija fasada na našem tržištu koristi se i EPS polistiren ili stiropor.

Izolovanje s mineralnim pločama objedinjuje ekološku orijentisanost sa homogenom, kompletnom mineralnom toplotnom izolacijom. Ne gori, visoko paropropusna, reciklirajuća i izrazito biološka. Pogodno za stare i novogradnje.

Termo toplotna izolacija cokle (Temelj)

Stirodur (XPS) ekstrudirani polistiren je izolacijski materijal sličan stiroporu različitih boja (zavisno od proizvođača), a karakteriše ga dobra toplotna izolacija, neosjetljivost na vlagu i visoku čvrstoću. Rješava probleme vlažne okoline, čak i u vodi.

Termo toplotna izolacija cokle (Temelj)

Stirodur (XPS) ekstrudirani polistiren je izolacijski materijal sličan stiroporu različitih boja (zavisno od proizvođača), te je idealan za toplotnu i termo izolaciju cokle (temelja).

Stirodur karakteriše dobru toplotnu izolaciju, neosjetljivost na vlagu i visoku čvrstoću pod pritiskom, te je idealna kao termo izolacija temelja.

XPS ekstrudirani polistiren je otkriće na području toplotnih izolacija koje je riješilo probleme izolovanja u vlažnoj okolini pa čak i u vodi. Zbog navedenih karakteristika se koristi za izolaciju fasadnih cokli.

Fasadni sistemi DEMIT i komponente

Fasadni sistemi DEMIT® imaju pozitivnu tehničku ocjenu i Evropsku tehničku saglasnost ETA-05/0153 s kojom nezavisni institut potvrđuje usklađenost sistema za predviđenu upotrebu i obavlja kontrolu proizvodnje. Društvo Demit u svom prodajnom programu nudi 5 različitih fasadnih sistema sa kojima zadovoljava potrebe i želje korisnika kako s tehničkog tako i estetskoga stanovišta.

SASTAV SISTEMA

 • 1.Podloga
Toplotno izolacijska fasada DEMIT® po pravilu se lijepi na ravne, zdrave i čvrste podloge. Ako su podloge prašnjave, neočišćene ili čak masne, moramo ih očistiti i prije ljepljenja izolacijskih ploča premazati pripremnim premazom. Ako se fasada DEMIT® izvodi na starim objektima kod kojih čvrstoća postojeće podloge nije pouzdana, preporučujemo dodatno učvršćenje odgovarajućim plastičnim učvršćivačima.

 • 2. Ljepila i učvršćivači
Fasadno ljepilo omogućuje dobro prijanjanje na različite podloge i stvara čvrstu vezu između podloge i izolacijskog materijala. Za ljepljenje različitih izolacijskih materijala na različite podloge potrebno je odabrati pravo ljepilo. Uprkos kvalitetnom ljepilu pod određenim uslovima potrebno je dodatno mehaničko učvršćenje specijalnim učvršćivačima. Odabir učvršćivača diktiraju odabrani izolacijski materijali, vrsta podloge i opterećenja fasada odnosno projektovanih vučnih sila.

 • 3. Izolacija
Izolacijske ploče od ekspanidranog polistirena izvanredan su izolator koji dosta smanjuje potrošnju energije za grijanje zimi i objekat ljeti štiti od spoljašnje toplote. Nudimo različite toplotno izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena koji se osim toplotnom izolacijom i nezapaljivošću takođe odlikuju drugim kriterijima poput trajnosti, dimenzijske stabilnosti, paropropusnosti, tvrdoće, vodootpornosti itd.

 • 4. Armirani sloj
Armirani sloj sastoji se od dva sloja maltera između kojih se utiskuje armirna mreža. Prvi sloj maltera nanosimo neposredno na toplotnu izolaciju i u njega utiskujemo fasadnu mrežicu. Nakon sušenja prvoga sloja nanosimo drugi sloj maltera, dobro poravnamo i pobrinemo se da se pre nanošenja završne fasade potpuno osuši. Armirani sloj predstavlja pojačanje fasadnoga sistema i nudi izvanredno dobru zaštitu od atmosferskih i mehaničkih oštećenja.

 • 5. Pripremni premaz
Pripremni premaz stvara vezni most između armiranog sloja odnosno podloge i završnog sloja te omogućava čvrsto vezivanje oba materijala. Pripremne premaze biramo s obzirom na vrstu odabranog završnog maltera. Ako se ona sastoji od silikata ili silikona, treba odabrati silikatni pripremni premaz. Na raspolaganju takođe stoje obojeni pripremni premazi koji posebno kod tankih završnih maltera, sprečavaju, bitno obasjavanje podloge kroz završni sloj.

 • 6. Završni sloj
Funkcija završnoga sloja pre svega je zaštita objekta od vremenskih uslova. U zadnje vrijeme sve je važnija i njegova estetska uloga. Zbog toga su nam na raspolaganju brojni završni malteri koji se razlikuju s obzirom na vrstu materijala, granulaciju i strukturu. Svi završni malteri su nam na raspolaganju u brojnim nijansama. Fasadni sistemi DEMIT® imaju pozitivnu tehničku ocjenu odnosno evropsko tehničku saglasnost ETA-05/0153 sa kojom se potvrđuje adekvatnost nezavisnog instituta za korištenje sistema i stalnu kontrolu proizvodnje.

 • 7. Fasadni sistemi
razlikuju se prema specifičnim karakteristikama koje određuju različite vrste izolacijskih materijala, fasadnih ljepila i maltera i završnih maltera:

SASTAV FASADNIH SISTEMA DEMIT:

 • 1. LJEPILO
 • 2. FASADNE PLOČE
 • 3. PRIČVRŠĆIVAČI
 • 4. MALTER
 • 5. ARMIRNA MREŽICA
 • 6. PREDNAMAZ
 • 7. ZAVRŠNI SLOJ

Partneri